Направо към основното съдържание
#RightHereRightNow
Млада жена позира с лявата си ръка под брадичката  #RightHereRightNow
Харта на основните права на ЕС

Нека се обединим, за да насърчаваме и защитаваме нашите основни права!
#RightHereRightNow

Прочетете Хартата

 

Справедливото общество е това, в което всички ние имаме еднакви права. 

Хартата на основните права на ЕС е правото на ЕС, което определя всички лични, граждански, политически, икономически и социални права, които всеки в ЕС следва да притежава.

Хартата поставя всяка личност в основата на универсалните и демократични ценности, а именно човешко достойнство, свобода, равенство и солидарност, върху които е изграден ЕС.

Европейският съюз има водеща роля в насърчаването и защитата на тези основни права.

Научи повече за конкретните основни права, Хартата и какво да направиш, ако правата ти са нарушени.

#RightHereRightNow

Права на детето

Две момичета се прегръщат и позират по закачлив начин  #RightHereRightNow  Правата на детето

Децата трябва да могат да живеят в безопасна и стимулираща среда, в която се полагат грижи за тях, за да разгърнат в най-голяма степен пълния си потенциал.

Хартата на основните права на ЕС пази и защитава правата и висшите интереси на всяко дете като личност и като член на семейство и общността, като по този начин му дава възможност да упражнява в пълна степен своите човешки права.

Гледайте видеото 
 

Изтеглете и споделете цифровия комплект

Недискриминация

Възрастен мъж със сиви мустаци с шапка  #RightHereRightNow  Недискриминация

Бъдете това, което сте, без страх от репресия или дискриминация.

Хартата на основните права на ЕС защитава правото ви да живеете свободно и да изразявате своята идентичност – включително сексуалната си ориентация. Всяка дискриминация, основана на пол, раса, религия или убеждения, възраст, език или увреждане, е забранена.

Гледайте видеото 
 

Изтеглете и споделете цифровия комплект

Равенството между половете

Млада жена в червена рокля позира с лявата си ръка под брадичката  #RightHereRightNow  Равнопоставеност на половете

Вашите права и възможности не следва да се различават заради пола ви.

Хартата на основните права на ЕС гарантира равенство между жените и мъжете във всеки аспект от живота, включително образование, работа, социална среда и политическо участие. Това е основата за цялостната защита на правата на момичетата и момчетата, жените и мъжете.

Гледайте видеото 
 

Изтеглете и споделете цифровия комплект

Свобода на изразяване на мнение и свобода на информацията

Усмихната млада жена със син символ на хаштаг на лявата си буза  #RightHereRightNow  Свобода на изразяване на мнение и свобода на информацията

Следва да имате безпрепятствен достъп до необходимите инструменти, за да си съставяте мнения въз основа на достатъчно информация, и да сте свободни да изразявате тези мнения, без да се страхувате от санкции или репресии.

Хартата на основните права на ЕС защитава вашето право на свобода на изразяване на мнение и свобода на информацията, а също така защитава и правата на медиите, така че те да могат да работят по свободен и независим начин.

Гледайте видеото 
 

Изтеглете и споделете цифровия комплект

Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

Млада жена и млад мъж лежат на пода, опрели бузи  #RightHereRightNow Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

Винаги следва да ви бъде предоставян ефективен достъп до правосъдие и справедливо отношение в съда.

Хартата на основните права на ЕС защитава правото Ви на ефективни средства за защита и справедлив съдебен процес, включително правото да бъдете изслушани пред независим съд, и достъп до правна помощ, за да се явите в съда, ако Ви липсват достатъчно средства.

Гледайте видеото 
 

Изтеглете и споделете цифровия комплект

Как да потърсите правата си

Изтеглете и споделете цифровия комплект

#RightHereRightNow - Download PDF image
Общи публикации10 Декември 2021 г.
Прочети Харта на ЕС PDF
#RightHereRightNow - Download Infographic cards image
Общи публикации10 Декември 2021 г.
Инфографски карти
#RightHereRightNow - Download Social media image
Общи публикации10 Декември 2021 г.
Изтеглете и споделете цифровия комплект
#RightHereRightNow - Download Videos image
Общи публикации10 Декември 2021 г.
Видеоклипове